Tutmanik

New? Join now!

 All Lillia's posts and comments (59)

Comment on: Първо Българско У-ще/Втора Група - Юли, 2008 г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 13, 2008... modified on Aug 16, 2008

                                Д Н E В Н И K    

 

 

ДАТА

 

ЗАГЛАВИЕ

 

АВТОР

 

#СТРАНИЦИ

 

ДРУГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДРУГИ:

 

Г  ЧЕТЕНЕ НА ГЛАС       У  ЧЕТЕНЕ  НАУМ          О  ОБСЪЖДАНЕ С

РОДИТЕЛ         Р  ПИСМЕН РЕПОРТ    С  СЛУШАНЕ  (КНИГАТА Е ЧЕТЕНА ОТ

РОДИТЕЛ/НА ДИСК ИЛИ КАСЕТКА)          П  УСТЕН ПРЕРАЗКАЗ

Comment on: Първо Българско У-ще/Втора Група - Юли, 2008 г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 21, 2008... modified on Jul 21, 2008

http://www.parentalcontrolbar.org/

Родители, 

Ако се опасявате, че вашето  дете е изложено  на  риск и може да попадне случайно на неподходящи за неговата възраст сайтове, прочетете копираната по долу информация.

The ParentalControl Bar

РОДИТЕЛСКИЯТ БУТОН ЗА КОНТРОЛ 

·  Help control what your family views online

ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ДА КОНТРОЛИРАТЕ КАКВО

ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО ГЛЕДА ОНЛАЙН

ParentalControl Bar is a simple, powerful tool to help shield your children from explicit websites. Simply activate Child-Mode while your children surf the internet, and the toolbar will block access to adult-oriented websites.

·  A free public service

ЧРЕЗ ТАЗИ БЕЗПЛАТНА ЗА ВСИЧКИ УСЛУГА.

ParentalControl Bar is provided free of charge to the public by WRAAC.org, a non-profit organization dedicated to providing free, effective internet control tools.

АКО ИСКАТЕ ДА НАУЧИТЕ ПО-ВЕЧЕ

 

КЛИКНЕТЕ  ДОЛУ.

 

Want to learn more? Take the tour or View features

It's free and takes seconds to install.
Download issues? Click here
Why is this a free service?

 

System requirements:
• Windows 98/ME/2000/XP
• Internet Explorer 5.5+
• Firefox 1.5+
New! - Safari 10.4+

 

 

 

Comment on: Първо Българско У-ще/Втора Група - Юли, 2008 г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 19, 2008... modified on Jul 20, 2008

                Първо Българско У-ще – Лас Вегас

                  Втора Група – Г-жа Лилия Карлей

                                        13 Юли, 2008

КЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ: Преговор; съчинение; диктовка - правопис на гласни звукове; "Тих Бял Дунав"; четене и преразказ на текст за турското робство; музикални столове - първа и втора група.

ОБОБЩЕНИЕ: Днес писахме и говорихме за отминалата седмица; затвърдихме правописа на гласните звукове чрез диктовка и упражнения; запознахме се с най-тежкия период от историята на България; пяхме "Тих Бял Дунав" и научихме по-вече един за друг чрез забавна игра.

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ: Дневник - заглавие, автор и брой на прочетените страници; Блог - Bulgarian School (link) - продължи започнатата приказка; един въпрос с отговор за БЪЛГАР-АМА-КАКВО?КЪДЕ?КОГА?КАК?

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 14, 2008

6 ЮЛИ, 2008

СКЪПИ АНТОНИ БУЛГАРИ И СЕМЕЙСТВО,

БЛАГОДАРИМ ЗА СОЧНОТО ГРОЗДЕ ГРИЖЛИВО ОТГЛЕДАНО ОТ ВАС. ВАШАТА ЩЕДРОСТ ЗАТОПЛИ СЪРЦАТА НИ. ДА СТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ ДА ПРОДЪЛЖАВАТЕ ЗАПОЧНАТАТА МИНАЛАТА НЕДЕЛЯ ТРАДИЦИЯ, КОЯТО НИ УЧИ ДА ДЕЛИМ ПЛОДОВЕТЕ НА ТРУДА СИ С ГОЛЯМОТО НАШЕ БЪЛГАРСКО "СЕМЕЙСТВО" В ЛАС ВЕГАС.

С ОБИЧ,

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛКИ

ПЪРВО БЪЛГАРСКО У- ЩЕ

Comment on: Първо Българско У-ще/Втора Група - Юли, 2008 г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 13, 2008

Скъпи Родители,

   Учениците от втора група  започнаха да четат изразително по време на учебния курс в "Българското Училище." Ще е от голяма помощ, ако когато помагате на вашите деца да изпълнят домашното упражнение "Дневник" следвате долните

ПОДКАНИ ЗА ПЛАВНОСТ НА ОБЩО И ПОМОЩНО ЧЕТЕНЕ

 

1. Хайде да прочетем това бързо.

2. Сложете думите заедно както когато говорите.

3. Четете препинателните знаци.

4. Спрете на точката и си понижете гласа.

5. Не забравяйте да направите пауза на запетаята.

6. Хайде да прочетем това още веднъж като помним да четем препинателните знаци. Защо това има смисъл/звучи по-добре по този начин?

7. Слушайте как когато аз чета групирам думите, за да звучи като говор. (Заградете с ръцете си думите като в рамка.) Сега опитайте с мене.

8. Кое звучи по-добре? (Прочетете същия ред два пъти, веднъж дума по дума и  веднъж на фрази и плавно.) Ще можете ли и вие да го направите?

9. Тука има говорещи знаци, така че нека до го прочетем както героят би го казал.

10. Какво чувства героят в тази част? Хайде да го кажем като че ли ние сме (чувство) когато го четем.

11. Защо ударихме тази дума с гласовете си?

12. Слушайте как когато аз чета не спирам на края на всеки ред. Аз продължавам да чета докато препинателният знак ми каже да спра или да направя пауза.  Хайде да опитаме още веднъж на тази страница и да видим колко бързо ще можем да си местим очите от ред на ред без да правим паузи всеки път.

С Благодарност,

Г-жа Лилия Карлей 

Comment on: Първо Българско У-ще/Втора Група - Юли, 2008 г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 13, 2008... modified on Jul 13, 2008

http://first-bulgarian-school-in-las-vegas.tutmanik.com/ ИЛИ

http://bulgarian-society-of-nevada.tutmanik.com/(линкът е  в дясно - под "правила, такси, записване" - "First Bulgarian School")

Нека съставим една приказка като всеки от вас слага коментар да довърши предишната мисъл . Например......

Ако началото на приказката е “Имало едно време” вие трябва да сложите коментар който да се свързва по някакъв начин с това начало. Може да напишете “едно хубаво момиче което обаче ....” и оставяте друго дете да довърши приказката.  Другият посетител може да напише например “било затворено в една .....” и така нататък.

Нека началото на приказката да започне така ........... Имало едно време

Първо Българско У-ще/Втора Група - Юли, 2008 г.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 13, 2008

Първо Българско У-ще – Лас Вегас

Втора Група – Г-жа Лилия Карлей

6 Юли, 2008

КЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ: Преговор; упражнения - правопис на гласни звукове; четене биографията на Иван Вазов; преразказ на биографията на Христо Ботев; "Тих Бял Дунав" - изразително четене; Български поговорки - "Бързата работа - срам за майстора"; забавна игра - първа и втора група.

ОБОБЩЕНИЕ: Днес затвърдихме правописа на гласните звукове; запознахме се с живота и творческите произведения на Христо Ботев и Иван Вазов; пяхме "Тих Бял Дунав."

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ: Дневник - заглавие, автор и брой на прочетените страници; Блог - Bulgarian School (link) - продължи започнатата приказка; един въпрос с отговор за БЪЛГАР-АМА-КАКВО?КЪДЕ?КОГА?КАК?

Comment on: Таксиметров шофьор в Рая

Posted in Вицове и подобни on Jul 5, 2008... modified on Jul 5, 2008

Свещеник умира, и когато отива в Рая вижда един таксиметров шофьор от Ню Йорк който има по-вече корони от него.  Той казва на ангела, “Немога да схвана това. Аз си посветих живота на моето паство.”

Ангелът казва, “Ние награждаваме за постигнати резултати.  Когато проповядваше богомолците в църквата заспиваха ли?”

Свещеникът казва, “От време на време някой от тях заспиваше.”

Ангелът казва, “Вярно е.  И  когато хората  се возеха в неговото такси не само че винаги бяха будни, но и почти винаги се молеха.”

Таксиметров шофьор в Рая

Posted in Вицове и подобни on Jul 5, 2008

Cabbie in Heaven

A preacher dies, and when he gets to Heaven, he sees a New York cab driver who has more crowns. He says to an angel, "I don't get it. I devoted my whole life to my congregation."

The angel says, "We reward results. Did your congregation always pay attention when you gave a sermon?"

The preacher says, "Once in a while someone fell asleep."

The angel says, "Right. And when people rode in this guy's taxi, they not only stayed awake, but they usually prayed!"

Comment on: ЛЯТНО У-ЩЕ: Втора Група / МЕСЕЦ ЮНИ, 2008 год.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jul 1, 2008

Първо Българско У-ще – Лас Вегас

Втора Група – Г-жа Лилия Карлей 

29 Юни, 2008

КЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ:  Преговор - азбучен ред и търсене думи в правописния речник.; звукове и букви – гласни звукове: а, ъ, о, у, е, и; овладяване на похвати за проверка при писане на думи с правописни особености; проверка на  домашното упражнение - съчинение по картина: правилно, съзнателно и изразително четене, грамотно и четливо писане; обогатяване речниковият  запас от български думи – циркови артисти.
ОБОБЩЕНИЕ:  Днес научихме за правописните особеностти на гласните звукове (а, ъ, о, у, е, и); как да проверяваме в правописния речник правилния правопис на думи с А-Ъ, О-У, и Е-И (например ба/ъстун, ка/ъпина, ке/исия, че/иния, о/уграда, о/усещам); правилото за А/Ъ в последната сричка на думата: променяме думата в множествено число и пишем А, ако гласният звук се запазва (напр. бухал-бухали) и Ъ, ако гласният звук изпада (напр. чехъл-чехли); нови думи на тема “цирк.”

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ: Упражнение №1 от даденото фотокопие “Вълкът и козата” (народна приказка); един въпрос с отговор за  БЪЛГАР-АМА-КАКВО?КЪДЕ?КОГА?КАК?

Събор 2008

Posted in Bulgarian Society of Nevada on Jun 30, 2008

Искате ли да има събор тази есен?

МОЛЯ, ГЛАСУВАЙТЕ: ДА НЕ --------------------------------------------------------------------------------

Ако имате време и желание да помогнете,

оставете съобщение - 877-9360 (Д).

Comment on: BULGARIAN SCHOOL IN LAS VEGAS

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jun 25, 2008

Първо Българско У-ще – Лас Вегас

Втора Група – Г-жа Лилия Карлей 

22 Юни, 2008

КЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ:  Преговор; звукове и букви – азбучен ред; гатанки; българска ръченица; игра-състезание с водни балони.

ОБОБЩЕНИЕ:  Днес научихме за какво служи азбучният ред и търсихме думи в правописния речник.

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ: Оцвети картината с плодовете и напиши разказ или стихотворение за нея; един въпрос с отговор за  БЪЛГАР-АМА-КАКВО?КЪДЕ?КОГА?КАК?

Comment on: ЛЯТНО У-ЩЕ: Втора Група / МЕСЕЦ ЮНИ, 2008 год.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jun 24, 2008

 in response to Lillia...   

Първо Българско У-ще – Лас Вегас

Втора Група – Г-жа Лилия Карлей 

22 Юни, 2008

КЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ:  Преговор; звукове и букви – азбучен ред; гатанки; българска ръченица; игра-състезание с водни балони.

ОБОБЩЕНИЕ:  Днес научихме за какво служи азбучният ред и търсихме думи в правописния речник.

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ: Оцвети картината с плодовете и напиши разказ или стихотворение за нея; един въпрос с отговор за  БЪЛГАР-АМА-КАКВО?КЪДЕ?КОГА?КАК?

Comment on: BULGARIAN SCHOOL IN LAS VEGAS

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jun 21, 2008... modified on Jun 21, 2008

Първо Българско У-ще – Лас Вегас

Втора Група – Г-жа Лилия Карлей 

15 Юни, 2008

КЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ:  Молитва; преговор; редактиране; кръстословица;  Шепа Обич - картичка за татко;“Малки Моми” - българска ръченица за празника на бащата.

ОБОБЩЕНИЕ:  Днес научихме как да поправяме речта, за да стане по-точна и изразителна.

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ:  Интервю – напиши отговорите на въпросите  по дадения лист; редактиране – кое е изрeчението и защо; един въпрос с отговор за  БЪЛГАР-АМА-КАКВО?КЪДЕ?КОГА?КАК?

 

Comment on: ЛЯТНО У-ЩЕ: Втора Група / МЕСЕЦ ЮНИ, 2008 год.

Posted in First Bulgarian School in Las Vegas on Jun 21, 2008... modified on Jun 21, 2008

Първо Българско У-ще – Лас Вегас

Втора Група – Г-жа Лилия Карлей 

15 Юни, 2008

КЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ:  Молитва; преговор; редактиране; кръстословица;  Шепа Обич - картичка за татко;“Малки Моми” - българска ръченица за празника на бащата.

ОБОБЩЕНИЕ:  Днес научихме как да поправяме речта, за да стане по-точна и изразителна.

ДОМАШНО УПРАЖНЕНИЕ:  Интервю – напиши отговорите на въпросите  по дадения лист; редактиране – кое е изрeчението и защо; един въпрос с отговор за  БЪЛГАР-АМА-КАКВО?КЪДЕ?КОГА?КАК?

 

1 of 4   Next ->   last page
^ top

People in this space (6)

People getting posts by email (0)
Ramona
offline
Dan-ce
offline
Yordanka
offline
christola
offline
Da_Rockwilder
offline
^ top

Search

^ top

Recent visitors...

offline

0 minutes ago

offline

0 minutes ago

Dan-ce
offline

on Oct 2, 2012

blesslove123
offline

on Jul 18, 2012

Ivelina
offline

on Apr 14, 2012


^ top

Categories...

РАБОТА
  Начална учителка гледа и ограмотява деца на роден български език (писмено и говоримо). Може и в моя дом на Flamingo & Jones: обадете се на Йорданка 480-8009(C)/513-3407(C)/368-79 18...see full post
See more related to:
^ top

Who's most interested...

Total visits here: 25,924

offline

25,433 visits

Yordanka
offline

113 visits

Dan-ce
offline

87 visits

The Wizard
offline

73 visits

Ramona
offline

59 visits


^ top
transparent
Custom color #:
close
Move up Move right Move down Move left
Set Show more as default view Set Show less as default view